zycie

Ubezpieczenia na życie

W Towarzystwie Ubezpieczeń S. A. Compensa

1.Indywidualne ubezpieczenie terminowe na życie.

Zalety: bezpieczeństwo /kredyty, pożyczki, leasing/

waloryzacja sumy ubezpieczenia i składki /dzięki czemu zostaje zachowana realna wartość

sumy ubezpieczenia/

2.Ubezpieczenie podstawowe można rozszerzyć o ubezpieczenie dodatkowe na wypadek:

– śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

-śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego,

-poważnego zachorowania,

-pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

-ciężkiej trwałej utraty zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

-całkowitej niezdolności ubezpieczonego do pracy z przejęciem opłacania składek.

3. Dobry Plan na przyszłość

-pomoże Ci zrealizować wyznaczone cele, gdyż umożliwia częściowe wypłaty kapitału,

-gwarantuje wypłatę świadczenia na koniec okresu ubezpieczenia,

-zabezpiecza Ciebie i bliskich na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń losowych.

Program umożliwia zawarcie umowy na wybrany przez Ciebie okres 10 lat,15 lat, 20 lat albo 25 lat a umowa nie może trwać dłużej niż do 67 roku życia.

W Signal Iduna

1.Ubezpieczenie na życie MULTIOCHRONA

Z szerokim zakresem ubezpieczenia gdyż obejmuje zdarzenia, których wystąpieniem może wywołać destabilizację finansową.

Świadczenia wypacane są w przypadku : śmierci Ubezpieczonego, leczenia szpitalnego Ubezpieczonego, śmierci osób bliskich Ubezpieczonego, utraty zdrowia Ubezpieczonego, poważnego zachorowania.

Ochroną ubezpieczeniową można objąć osobę w wieku od 14 do 67 lat.

2. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży.

-sześć zakresów ubezpieczenia,

-ubezpieczenie dla dzieci i młodzieży do 20 roku życia,

-ochrona obejmuje również wypadki powstałe podczas szkolnych zajęć sportowych,

-możliwość wyboru zakresu oraz sum ubezpieczenia,

-atrakcyjne zniżki na ubezpieczenie rodzeństwa w ramach pakietu.

Składka roczna już tylko od 50 PLN

W Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego /IKZE/

-ulga podatkowa,

-dziedziczenie bez podatku od spadków i darowizn,

-ochrona przed tzw. ”podatkiem belki”,

-wpłacasz kiedy chcesz.

Ubezpieczenie rolne „GoAgro” w Gothaer

-kompleksowe zabezpieczenia majątku,

-jedna polisa na wszystkie ryzyka ubezpieczeniowe,

-ubezpieczenia stałych elementów, w tym kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych od zdarzeń losowych i kradzieży z włamaniem,

-ubezpieczenia budowli takich jak ogrodzenie, silosy i innych małych budynków.

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie rolne „GoAgro” w Gothaer?

Jeżeli kupisz ubezpieczenie OC rolników otrzymasz dodatkową zniżkę na ubezpieczenie obowiązkowe budynków rolniczych.

Jeżeli kupisz ubezpieczenie obowiązkowe budynków rolniczych otrzymasz dodatkową zniżkę na obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników oraz na dobrowolne ubezpieczenie „GoAgro”

Jeżeli kupisz ubezpieczenie dobrowolne „GoAgro” otrzymasz dodatkową zniżkę na obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników oraz na obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych .

Wymieniono tutaj tylko niektóre warianty ubezpieczenia, dostosowujemy polisy do potrzeb klienta, wybierając również w innych Towarzystwach Ubezpieczeniowych S.A. , które można znaleźć na stronach internetowych.

Ubezpieczenia na życie

W Towarzystwie Ubezpieczeń S. A. Compensa

1.Indywidualne ubezpieczenie terminowe na życie.

Zalety: bezpieczeństwo /kredyty, pożyczki, leasing/

waloryzacja sumy ubezpieczenia i składki /dzięki czemu zostaje zachowana realna wartość

sumy ubezpieczenia/

2.Ubezpieczenie podstawowe można rozszerzyć o ubezpieczenie dodatkowe na wypadek:

– śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

-śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego,

-poważnego zachorowania,

-pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

-ciężkiej trwałej utraty zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

-całkowitej niezdolności ubezpieczonego do pracy z przejęciem opłacania składek.

3. Dobry Plan na przyszłość

-pomoże Ci zrealizować wyznaczone cele, gdyż umożliwia częściowe wypłaty kapitału,

-gwarantuje wypłatę świadczenia na koniec okresu ubezpieczenia,

-zabezpiecza Ciebie i bliskich na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń losowych.

Program umożliwia zawarcie umowy na wybrany przez Ciebie okres 10 lat,15 lat, 20 lat albo 25 lat a umowa nie może trwać dłużej niż do 67 roku życia.

W Signal Iduna

1.Ubezpieczenie na życie MULTIOCHRONA

Z szerokim zakresem ubezpieczenia gdyż obejmuje zdarzenia, których wystąpieniem może wywołać destabilizację finansową.

Świadczenia wypacane są w przypadku : śmierci Ubezpieczonego, leczenia szpitalnego Ubezpieczonego, śmierci osób bliskich Ubezpieczonego, utraty zdrowia Ubezpieczonego, poważnego zachorowania.

Ochroną ubezpieczeniową można objąć osobę w wieku od 14 do 67 lat.

2. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży.

-sześć zakresów ubezpieczenia,

-ubezpieczenie dla dzieci i młodzieży do 20 roku życia,

-ochrona obejmuje również wypadki powstałe podczas szkolnych zajęć sportowych,

-możliwość wyboru zakresu oraz sum ubezpieczenia,

-atrakcyjne zniżki na ubezpieczenie rodzeństwa w ramach pakietu.

Składka roczna już tylko od 50 PLN

W Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego /IKZE/

-ulga podatkowa,

-dziedziczenie bez podatku od spadków i darowizn,

-ochrona przed tzw. ”podatkiem belki”,

-wpłacasz kiedy chcesz.

Ubezpieczenie rolne „GoAgro” w Gothaer

-kompleksowe zabezpieczenia majątku,

-jedna polisa na wszystkie ryzyka ubezpieczeniowe,

-ubezpieczenia stałych elementów, w tym kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych od zdarzeń losowych i kradzieży z włamaniem,

-ubezpieczenia budowli takich jak ogrodzenie, silosy i innych małych budynków.

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie rolne „GoAgro” w Gothaer?

Jeżeli kupisz ubezpieczenie OC rolników otrzymasz dodatkową zniżkę na ubezpieczenie obowiązkowe budynków rolniczych.

Jeżeli kupisz ubezpieczenie obowiązkowe budynków rolniczych otrzymasz dodatkową zniżkę na obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników oraz na dobrowolne ubezpieczenie „GoAgro”

Jeżeli kupisz ubezpieczenie dobrowolne „GoAgro” otrzymasz dodatkową zniżkę na obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników oraz na obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych .

Wymieniono tutaj tylko niektóre warianty ubezpieczenia, dostosowujemy polisy do potrzeb klienta, wybierając również w innych Towarzystwach Ubezpieczeniowych S.A. , które można znaleźć na stronach internetowych.

Komentarze są wyłączone.