SZKOLENIA

Szkolenia

Dotyczą podmiotów prowadzących działalność szkoleniową.

Posiadam uprawnienia pedagogiczne, umożliwiające prowadzić szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, rolnictwa, tematyki związanej z działalnością rolniczą i ubezpieczeniami społecznymi.

Komentarze są wyłączone.