Obsługa firm

Obsługa firm

Outsourcing BHP – Stała obsługa BHP

Wykonywanie zadań służby BHP w tym:

1. Szkolenia wstępne i okresowe BHP.

2. Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP.

3. Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, postępowań powypadkowych.

4. Sporządzanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

5. Zarządzanie ryzykiem w firmie.

6. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa pracy w firmie.

7. Przeglądy okresowe warunków pracy oraz przestrzegania przepisów –ocena stanu BHP.

8.Opracowywanie instrukcji bhp, procedur.

9. Ocena ergonomiczna stanowisk pracy.

10. Audyty z zakresu BHP.

11. Realizowanie zadań pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji

Sanitarnej

12. Nadzór nad ewidencją szkoleń BHP i badań lekarskich.

Komentarze są wyłączone.