DORADZTWO

Doradztwo

Świadczę usługi porad w dziedzinie ubezpieczeń społecznych i personalnym.

Z uwagi na moje długoletnie doświadczenie zawodowe w tym temacie pomagam, udzielam konsultacji, porad:

Ubezpieczenia społeczne

– zawiłości w okresach ubezpieczenia społecznego,

-sprawy trudne przy dokumentowaniu okresów ubezpieczenia w trakcie składania wniosków o emerytury, renty.

– pisma w postępowaniu administracyjnym kierowane do organów administracji rządowej i samorządowej w tym odwołania od decyzji, wnioski o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnioski o udzielenie dostępu do akt sprawy i inne,

– pisma w postępowaniu z zakresu ubezpieczeń społecznych w tym w szczególności odwołania od orzeczeń lekarzy orzeczników oraz od decyzji ZUS i KRUS,

Personalne/Human Resources/ na zlecenie małych i średnich firm

Pomagam we wszystkich aspektach procesu rekrutacji i selekcji od przygotowania dokładnego opisu stanowiska poprzez pomoc w opracowaniu strategii dotarcia do właściwych kandydatów, przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, sprawdzenie referencji, podpisanie umowy oraz przeszkolenie pracownika w dziedzinie bhp.

Trudności jakie napotykają pracodawcy oraz pracownicy, poszukujący pracy wymagają dużej wiedzy ze strony osoby, która potrafi pogodzić wymagania obu stron. Doradztwo personalne to usługi, które są specjalistyczne i precyzyjnie zaplanowane. Oparte są zawsze na solidnych zasobach wiedzy i kompetencjach ekspertów.

 

Zapraszam do kontaktu

Komentarze są wyłączone.