Dokumentacja

Dokumentacja / w przypadku braku pracownika bhp wykonuję dokumentację na zamówienie firm/

 

-karty oceny ryzyka zawodowego,

-protokoły powypadkowe po wcześniejszym prowadzeniu postępowania powypadkowego,

-instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy,

-analizy stanu bhp .

Komentarze są wyłączone.